Joi, 16 Mai 2019 03:00

Primăria Slatina acordă finanțări nerambursabile pentru ASTA

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Consilierii locali ai Slatinei au aprobat, recent, Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local pentru anul 2019.

Finanțările se acordă pentru activităţi nonprofit de interes local. Beneficiarii direcţi sunt persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care realizează obiective de interes public în domeniile cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate,
mediu etc.

Obiectivul general este îmbunătăţirea calităţii vieţii slătinenilor prin susţinerea iniţiativelor organizaţiilor neguvernamentale şi cetăţenilor în activităţi de interes public/ social

Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii orașului, participanţi la activităţi
social-culturale şi sportive.

Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va
face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul Local, reprezentat de primarul municipiului Slatina, şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.

Etapele privind procedura de selecţie de proiecte sunt următoarele:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
b) publicarea anunţului de participare;
c) înscrierea candidaţilor – la solicitare;
d) transmiterea documentaţiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
g) g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

Criterii şi condiţii de acces la fondurile publice pentru finanţări nerambursabile care trebuie
îndeplinite cumulativ:

a) să facă dovada depunerii situaţiei financiare pentru anul 2018 la organul fiscal competent (Directia Generala Economica a Primariei municipiului Slatina si ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE OLT) b) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la Consiliul Local al municipiului Slatina;
c) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
d) să nu se afle în litigiu cu Consiliul Local al municipiului Slatina;
e) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
f) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a
regulamentelor proprii, precum şi a legii;
g) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% (în numerar sau în natură) din valoarea totală a finanţării;
h) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) să aibă prevăzut în statutul organizaţiei, activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să participe;
j) j) să aibă sediul/domiciliul sau filială în Municipiul Slatina;
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;
l) să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională, sa nu fi mintit in declaratii sau să nu-şi fi îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens.

Pentru aceeaşi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Consiliul Local Slatina în decursul unui an fiscal.

În cazul în care există un singur participant, procedura de selecţie de proiecte se va repeta. În cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, Consiliul Local al municipiului Slatina are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii.

Citit 2399 ori

mica publicitate

citeste ziarul

dordorulet

editia de weekend

filme spirituale

media button

datina email add

Vremea pe 3 zile

Statistici

Afișări articole
831303

Autentificare