Publicitate

santierulNavalOrsovaEveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Consiliul de administraţie al societății ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A., cu sediul principal în Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, întrunit în ședința sa din data de  12 martie 2024, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de  22 aprilie 2024 ora  1000 , la sediul principal din Municipiul Orşova, strada Tufări, nr.4, judeţul Mehedinţi, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,  ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului ASF nr.5/2018  privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă  şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv al companiei.