File de istorie recentă

Cucerirea independenței naționale în anul 1877 este unul dintre cele mai de seamă evenimente din istoria României. Dobândirea independenței a marcat un moment deosebit de important în procesul de formare a României moderne și de înfăptuire a unității de stat a poporului român. 


Lupta României pentru independență face parte din mișcarea generală de eliberare națională a popoarelor din Peninsula Balcanică. Rezultatul acestei mișcări a fost legat de conjunctura favorabilă creată in primăvară anului 1877, prin izbucnirea războiului ruso- turc și intratrea în acest razboi a României ca aliată a Rusiei împotriva Imperiului Otoman.

Ca urmare a tratativelor purtate la Livadia în Crimeea, la 4 aprilie 1877 s- a semnat la București o convenție româno- rusă, prin care se permitea armatei ruse trecerea pe teritoriul României spre Balcani. Nu se realizase însă un acord asupra modului de colaborare militară a armatei ruse cu cea română la sudul Dunării. În schimb, guvernul rus se obliga să mențină și sa apere integritatea teritorială a României și să respecte drepturile politice ale statului român. La 11 aprilie, armatele ruse au trecut frontiera României, iar la 12 aprilie, Rusia a declarat război Turciei. Mobilizată încă de la 6 aprilie, armata română era pregătită să respingă incursiunile turcești la nordul Dunării. Ea aștepta cu nerăbdare clipa intrării în acțiune. La 29 aprilie, după ce cu trei zile înainte bateriile românești de artilerie de pe malul Dunării răspunseră provocarilor turcești, Adunarea deputaților a declarat stare de război între România și Poarta otomană, iar la 30 aprilie Senatul a votat o moțiune asemănătoare. Opinia publică românească cerea insistent proclamarea independenței țării și începerea războiului împotriva Porții.

La 9 mai 1877, în timp ce clădirea Parlamentului era înconjurată de mii de cetățeni din capitală, Adunarea deputaților a proclamat independența de stata țării. „ Suntem independenți, suntem națiune de sine statatoare; suntem o națiune liberă și independentă „, declara în acea memorabilă zi de 9 mai Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe, în fața Adunării deputaților.

Vestea proclamării oficiale a independenței la 9 mai 1877 a stârnit în rândul poporului un uriaș entuziasm.
Pagină eroică în istoria României, independența a reprezentat un moment deosebit și un nou capitol în istoria frământată a Europei de sud- est.