Publicitate

macheta posta WEB

ote

Convoacă în ședință ordinară Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC Proiect Mehedinți SA pentru data de 10 decembrie 2019, orele 1230, la sediul societății din municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Aurelian, nr. 46, cod 220132, județul Mehedinți, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor comisiei de cenzori pentru un mandat de 3 ani.

Au dreptul să participe în ședința ordinară a adunării generale a acționarilor societății, numai acei acționari care sunt înscriți în registrul acționarilor la data de 1 noiembrie 2019.

Acționarii pot participa la adunarea generală și prin reprezentanți acționari, pe bază de procură tip (parafată cu ștampila firmei) care se ridică de la secretariatul unității și care va fi depusă până cel târziu cu o oră înainte de adunare.

În cazul în care ședința ordinară a adunării generale programată pentru data de 10 decembrie 2019 nu îndeplinește condițiile de validitate, aceasta va avea loc în data de 11 decembrie 2019 la aceeasi oră și în același loc și cu aceeași ordine de zi.