Publicitate

Informatii Generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul de identificare fiscal, adresa, numar de telefon, fax si/sau adresa de e-mail,persoana de contact: U.A.T. Comuna Svinita, Str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti, telefon /fax 0252368407, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut:- organizeaza licitatie publica, in conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 si H.C.L. nr. 29/31.03.2020, in vederea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Svinita, judetul Mehedinti, situate in zona Stariste , judetul Mehedinti.
- Parcela nr. 1 , cu C.F. si nr. Cad. 52113, in suprafata de 250 mp.
- Parcela nr. 2 , cu C.F. si nr. Cad. 52114, in suprafata de 250 mp.
- Parcela nr. 3 , cu C.F. si nr. Cad. 52115, in suprafata de 250 mp.
- Parcela nr. 4 , cu C.F. si nr. Cad. 52116, in suprafata de 250 mp.
- Parcela nr. 5 , cu C.F. si nr. Cad. 52117, in suprafata de 250 mp.
- Parcela nr. 6 , cu C.F. si nr. Cad. 52118, in suprafata de 250 mp.
- Parcela nr. 7, cu C.F. si nr. Cad. 52119, in suprafata de 250 mp.
- Parcela nr. 8, cu C.F. si nr. Cad. 52120, in suprafata de 250 mp.
Parcelele nu beneficiaza de utilitati publice: curent, apa si canal.
Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.
Modalitatea sau modaliatatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: - prin solicitare verbala sau in urma depunerii unei cereri scrise la Primaria Comunei Svinita.
Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Svinita din satul (comuna) Svinita, str. Pavel Petrovici, nr.26, judetul Mehedinti.
Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative: costul caietului de sarcini este de 100 de lei, bani care se vor achita in numerar la caseria unitatii.
Data –limita pentru solicitarea clarificarilor: 09.07.2020 ora 16⁰⁰.
Informati privind ofertele : - se regasesc in caietul de sarcini.
Data-limita de depunere a ofertelor: este pe data 10.07.2020 la Primaria Comunei Svinita, compartiment secretariat din satul (comuna) Svinita , str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti la orele 9⁰⁰-14⁰⁰.
Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 exemplar.
Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:15.07.2020 orele 11⁰⁰.
La sediul Primariei Svinita din satul (comuna) Svinita str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti.
Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Mehedinti, cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. Bd Carol I, nr.14, jud. Mehedinti, Telefon / fax: 0252.208.244; Fax 0252.311.890, e-mail - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sectia contencios - administrativ

PRIMĂRIA COMUNEI SVINIȚA organizează concursul pentru ocuparea funcției contractuale pe perioadă determinată, post contractual temporar de asistent medical comunitar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Svinița, județul Mehedinți.
Condiții specifice:
- vechime - 1 an
- studii - postliceale absolvite cu diplomă: școala sanitară postliceală sau echivalentă
- permis conducere - categoria B
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Svinița astfel:
- Proba scrisă în data de 8.07.2020, ora 1000;
- Interviul în data de 9.07.2020, ora 1000.
Dosarele de înscriere se depun până la data de 6.07.2020 ora 14.00 la secretarul comisiei de concurs la sediul comunei Svinița, Județul Mehedinți.
Relații suplimentare la tel: 0252-368407

comunicatmuzeu 200620

ocpl logo

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și comuna Eșelnița din județul Mehedinți

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a publicat astăzi, 19 iunie 2019, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1021959 – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 3 - 246 UAT- uri.
Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional - Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.
Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 246 de loturi este de 1.832.739 de hectare.
Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 354.461.591 de lei (fără TVA).
Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2020/S 118-286720, astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 27 iulie 2020.
Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro - cofinanțare de la bugetul de stat.
Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare:
• localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;
• localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
• localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.
Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând
http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

Purtator de cuvant: Maria POPESCU
Tel. 0252316874
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.